برچسب های نوشته ها : مهریه‌ای عجیب که به اجرا گذاشته شد

مهریه‌ای عجیب که به اجرا گذاشته شد

مهریه‌ای عجیب که به اجرا گذاشته شد
  زنی که از زندگی با شوهر پرکارش به تنگ آمده بود مهریه عجیبش را به اجرا گذاشت تا همسرش را تنبیه کند.
ادامه مطلب