برچسب های نوشته ها : مردم: خودروسازان فرانسوی را به بازار ایران راه ندهید

مردم: خودروسازان فرانسوی را به بازار ایران راه ندهید

مردم: خودروسازان فرانسوی را به بازار ایران راه ندهید
مشروح مناظره خودروی ملی پایان ۲.۵ ساعت مناظره داغ برسر خودروی ملی/ مردم: خودروسازان فرانسوی را به بازار ایران راه ندهید در ۲.۵ ساعت مناظره با موضوع خودروی ملی، میهمانان منتقد مسائل و مشکلات این صنعت را مطرح کرده و متولیان از اقدامات مثبت صورت گرفته و چالش‌های پیش‌روی تولید خودرو در ایران سخن گفتند. در این بین نظر مردم هم جالب توجه بود به طوری که 90 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی خواستار قطع ارتباط ایران با خودروساز‌های فرانسوی هستند.                   برنامه مناظره امروز با موضوع خودرو ملی برگزار شد. این برنامه با حضور داوود میرخانی رشتی مشاور دبیر انجمن خودروسازان، علی خاکساری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اصلی کمیته اقتصاد راه در مجمع جهانی راه،‌ محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره و دبیر انجمن قطعه سازان ایران، حمیدرضا تقوی نژاد معاون استراتژی و برنامه‌ریزی ایران خودرو و محمد حسن شجاعی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس دانشکده مهندسی خودرو روی آنتن رفت.
ادامه مطلب