برچسب های نوشته ها : متن کامل گزارش تلفیق بودجه 93

متن کامل گزارش تلفیق بودجه 93

متن کامل گزارش تلفیق بودجه 93 پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند/تعیین رقم درآمدی برای دریافت یارانه طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل‌کشور از فردا (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 به شرح ذیل است:
ادامه مطلب