برچسب های نوشته ها : متن کامل گزارش آژانس از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+

متن کامل گزارش آژانس از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵

متن کامل گزارش آژانس از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵
متن کامل گزارش آژانس از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین گزارش از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ را تحت عنوان وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک منتشر کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران، اولین گزارش از جزئیات اجرای توافق اولیه هسته‌ای ایران که در ماه نوامبر بین ایران و 1+5 (آمریکا،انگلیس،فرانسه،روسیه، چین بعلاوه آلمان) در «ژنو» صورت گرفت، منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است.
ادامه مطلب