برچسب های نوشته ها : قوه قضائیه به پرونده متضرران «کرم حلزون» رسیدگی کند

قوه قضائیه به پرونده متضرران «کرم حلزون» رسیدگی کند

قوه قضائیه به پرونده متضرران «کرم حلزون» رسیدگی کند
نظام پزشکی به مجوزهای وزارت بهداشت توجه کند   مدیرکل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه قوه قضائیه به پرونده متضرران «کرم حلزون» رسیدگی کند،نسبت به بالا بودن نیترات در سیب زمینی و پیاز ابراز نگرانی کرد و گفت: نظام پزشکی باید به مجوزهای وزارت بهداشت توجه کند.
ادامه مطلب