برچسب های نوشته ها : شوخی دخترانه با رئیس جمهور آمریکا

شوخی دخترانه با رئیس جمهور آمریکا

شوخی دخترانه با رئیس جمهور آمریکا
شوخی دخترانه با رئیس جمهور آمریکا سایت دیلی میل نوشت: وقتی رئیس جمهور اوباما تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه “کنتیکت” را به کاخ سفید دعوت کرد تا از آنها به خاطر پیروزی شان تجلیل کند، دختران ورزشکار دانشجو، شوخی جدیدی را با رئیس جمهور انجام دادند. در این مراسم که به طور ک... سایت دیلی میل نوشت: وقتی رئیس جمهور اوباما تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه “کنتیکت” را به کاخ سفید دعوت کرد تا از آنها به خاطر پیروزی شان تجلیل کند، دختران ورزشکار دانشجو، شوخی جدیدی را با رئیس جمهور انجام دادند. در این مراسم که به ...
ادامه مطلب