برچسب های نوشته ها : سردار نجار به عنوان مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد

سردار نجار به عنوان مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد

سردار نجار به عنوان مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد
سردار نجار با حکم سرلشکر فیروز‌آبادی به عنوان مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور صنعت دانش و فناوری منصوب شد.
ادامه مطلب