برچسب های نوشته ها : دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است

دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است

دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است
 غنی‌سازی حق مسلم ماست  دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است رئیس‌جمهور با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی حق مسلم ما‌ست، افزود: در کنار این مسئله پیشرفت و توسعه، بهبود معیشت و رفاه مردم و شکستن و ویران ‌کردن ساختمان منحوس تحریم‌های ظالمانه نیز حق مسلم ماست.           رئیس‌جمهور در مراسم شصتمین سالگرد روز 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی و در جمع دانشجویان با ابراز خرسندی از اینکه بار دیگر موفق به حضور در جمع دانشجویان شده، گفت: روز 16 آذر یادآور حادثه 60 سال پیش در دانشگاه تهران و فداکاری و ایثار این قشر پیشتاز در برابر استعمار و استبداد است.
ادامه مطلب