برچسب های نوشته ها : تازه‌ترین خبر از مرگ مجری صدا و سیما در حادثه آتش‌سوزی نوشهر

تازه‌ترین خبر از مرگ مجری صدا و سیما در حادثه آتش‌سوزی نوشهر

تازه‌ترین خبر از مرگ مجری صدا و سیما در حادثه آتش‌سوزی نوشهر
تازه‌ترین خبر از مرگ مجری صدا و سیما در حادثه آتش‌سوزی نوشهر دکتر افخم‌السادات حسینی، کارشناس و مجری برنامه‌های مذهبی و خانوادگی صدا و سیما یکی از قربانیان حادثه مرکبار آتش‌سوزی در نوشهر بود. براساس خبرهای دریافتی دکتر افخم‌السادات حسینی کارشناس و مجری برنامه‌های مذهبی و خانوادگی صدا و سیما یکی از قربانیان حادثه مرگبار آتش‌سوزی در نوشهر بود.
ادامه مطلب