برچسب های نوشته ها : افخم: دولت پاکستان مسئول پاسخگویی درباره مرزبانان ایرانی است

افخم: دولت پاکستان مسئول پاسخگویی درباره مرزبانان ایرانی است

افخم: دولت پاکستان مسئول پاسخگویی درباره مرزبانان ایرانی است
سخنگوی وزارت خارجه با ابرار تاسف شدید از شهادت یکی از مرزبانان ایرانی تاکید کرد دولت پاکستان مسئول پاسخگویی درباره شهادت مرزبان ایرانی است. مرضیه افخم با ابراز تاسف شدید از خبر به شهادت رسیدن یکی از مرزبانان ایرانی بدست  تروریستها، دولت پاکستان را مسئول پاسخگویی نسبت به این موضوع ناگوار دانست. وی با اظهار اینکه تاکنون اقدام جدی از سوی طرف های پاکستانی انجام نشده است اضافه کرد: ایران خواستار اقدام جدی و فوری دولت پاکستان برای دستگیری و ...
ادامه مطلب