برچسب های نوشته ها : از نظر قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است

از نظر قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است

از نظر قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در مورد ارائه سند مالکیت خودرو از سوی پلیس تاکید می کنیم که از نظر پلیس و قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است و دیوان عدالت نیز مشخص کرده که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو با پلیس است.          سردار اسکندر مؤمنی با اشاره به اینکه خودروی اسکانیا باید نواقص خود را برطرف کند گفت: خودروهای 405 و هوو نیز ابتدا نقص فنی خود را قبول نمی‌کردند ولی بعد با برطرف کردن نواقص خود به کار ادامه دادند.
ادامه مطلب